Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Markuszów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Markuszów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Markuszów.

Mapa Geoportal Markuszów
Mapa z granicą gminy Markuszów

Dane urzędu

Urząd Gminy Markuszówul. Marka Sobieskiego 1Markuszów, 24-173

Tel: 81 8818070

Fax: 81 8818064

E-mail: gmina@markuszow.pl

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Numer TERYT gminy Markuszów: 0614072

Witryna: www.markuszow.pl

Władze lokalne: Wójt Leszek Łuczywekgmina@markuszow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Markuszowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Markuszów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Markuszów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Markuszowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Markuszowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Markuszowa

Gmina Markuszów w liczbach

Powierzchnia gminy Markuszów*

40 km2

2216 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Markuszów*

2 943 mieszkańców

2365 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Markuszów*

73 mieszkańców na km2

1068 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Markuszów

Geoportal Markuszów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Markuszów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Markuszów.

Dostęp do danych Geoportalu Markuszów

Jak powstał Geoportal gminy Markuszów?

Geoportal Markuszów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Markuszów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Markuszów.

Geoportal Markuszów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Markuszów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Markuszów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Markuszów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Markuszów?

Informacje na Geoportalu Markuszów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Markuszów?

Korzyści z Geoportalu Markuszów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Markuszów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Markuszów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Markuszów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Markuszowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Markuszowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Markuszów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Markuszów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Markuszów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Markuszowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Markuszowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Markuszów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Markuszów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Markuszowie.

  Geoportal gminy Markuszów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Markuszów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Markuszowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Markuszów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Markuszowie.

  W Geoportalu Markuszów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Markuszów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Markuszowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Markuszów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Markuszów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Markuszów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Markuszów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Markuszów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Markuszów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Markuszów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Markuszów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Markuszowie. W Geoportalu gminy Markuszów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Markuszowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Markuszów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Markuszów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Markuszów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Markuszów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Markuszów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Markuszów.

 • Zabytki w gminie Markuszów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Markuszów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Markuszów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Markuszów.

 • Informacje o wyborach w gminie Markuszów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Markuszów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Markuszów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Markuszów dla mieszkańców

Geoportal Markuszów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Markuszów. Na mapie Markuszowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Markuszów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Markuszów. Korzystając z map Geoportalu gminy Markuszów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Markuszów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Markuszów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Markuszów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich

Może cię zainteresować